Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 8.4% 29
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - QUÂN MÃ Olympic 30/4 0.30 26.7% 287
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - TẢI TRỌNG TUYẾN ĐƯỜNG Olympic 30/4 0.40 36.0% 234
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV THÔNG MINH Olympic 30/4 0.50 16.8% 13
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - BÁNH KẸO Olympic 30/4 0.30 46.3% 192
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 9.8% 12
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 36.6% 312
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 19.8% 27
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - GOLF Olympic 30/4 0.50 41.0% 181
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 22.2% 106
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.70 11.3% 30
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.70 11.5% 24
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.70 18.3% 221
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.70 6.1% 22
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.6% 421
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 6.8% 74
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.7% 13
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.80 33.1% 230
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - SẠC ẮC QUY Olympic Sinh Viên 1.00 10.0% 29
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 41.9% 290
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - TRUY VẾT Olympic Sinh Viên 1.00 19.7% 306
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Olympic Sinh Viên 1.00 10.6% 123
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.10 12.4% 50
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.10 7.2% 27
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.10 21.7% 56
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 33.7% 91
olp_ct22_tamphan Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Tam Phân Olympic Sinh Viên 0.10 9.1% 1
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.4% 399
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 3.8% 57
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 26.4% 160
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.40 19.3% 56
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 21.0% 266
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 52.5% 1051
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 8.9% 225
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.3% 3
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.40 9.6% 27
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 1.00 15.4% 251
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 1.00 13.6% 439
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 1.00 11.5% 57
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 1.00 3.5% 11
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG Olympic Sinh Viên 0.10 21.4% 152
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CẮT DÁN Olympic Sinh Viên 0.10 32.6% 88
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - QUÀ NOEL Olympic Sinh Viên 0.10 18.4% 58
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - CỬA HÀNG NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH Olympic Sinh Viên 0.10 22.1% 124
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_oral Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 10.8% 8
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 13.3% 6
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc20_attack Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 12.3% 33
olp_sc20_croad Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 1.3% 1