Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 0.80 7.4% 2
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.2% 69
thbac Bacteria OI Style 1.90 7.1% 4
fc087_chocolate Free Contest 87 - CHOCOLATE Free Contest 0.50 7.1% 2
fcb026_kmulmat Beginner Free Contest 26 - KMULMAT Free Contest 0.10 7.1% 14
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.1% 6
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 6.9% 53
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.8% 5
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.8% 2
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 6.7% 1
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 0.80 6.7% 1
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.6% 6
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 6.4% 1
bedao_m08_pairs Bedao Mini Contest 08 - PAIRS Bedao Contest 0.60 6.3% 64
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.3% 6
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 64
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.1% 3
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.1% 49
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.0% 5
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 6.0% 6
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.9% 242
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 5.9% 1
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 5.9% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 5.9% 1
fc042_windows Free Contest 42 - WINDOWS Free Contest 1.34 5.9% 1
hnoi19_campus HNOI19 - Campus Trip HNOI 1.50 5.9% 1
fct014_spacetravel Free Contest Testing Round 14 - SPACETRAVEL Free Contest 0.80 5.9% 1
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 39
bedao_r04_clown Bedao Regular Contest 04 - CLOWN AND BALLS Bedao Contest 0.50 5.8% 11
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 5.6% 46
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 5.6% 4
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 5.6% 63
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 5.6% 3
fct013_roadrail2 Free Contest Testing Round 13 - ROADRAIL2 Free Contest 0.80 5.6% 4
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.4% 10
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.3% 10
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.2% 53
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 5.1% 2
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 5.1% 2
fcb013_bigmod Beginner Free Contest 13 - BIGMOD Free Contest 0.11 5.1% 8
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.0% 26
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.0% 86
fcb044_sumdist Beginner Free Contest 44 - SUMDIST Free Contest 0.20 5.0% 5
bedao_r07_arraygame Bedao Regular Contest 07 - ARRAYGAME Bedao Contest 0.85 5.0% 22
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 0.80 4.9% 2
bedao_m10_stone Bedao Mini Contest 10 - STONE Bedao Contest 0.40 4.9% 14
fc136_functions Free Contest 136 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 4.9% 10