Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.5% 35
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 46.2% 4
kcollect Thu hoạch OI Style 0.68 21.5% 107
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
khistory Học sử OI Style 0.82 12.4% 23
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 40.8% 62
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 16.1% 3
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 35.5% 11
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 85.7% 2
kmix Pha chế OI Style 1.21 27.8% 13
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.0% 5
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
kpass Mật mã OI Style 1.07 40.0% 4
kquery2 K-query II ICPC 1.01 19.2% 121
krect Counting K-Rectangle ICPC 0.89 39.2% 77
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 53.3% 6
ktour Đi chơi OI Style 0.99 16.0% 12
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 21.9% 29
kvip Very Important People OI Style 0.91 73.9% 15
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
landk Mua đất OI Style 1.48 12.5% 4
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 30.3% 18
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.5% 193
lem7 COMPANY OI Style 0.83 66.7% 8
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 37.9% 10
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 22.6% 59
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 10.5% 2
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 26.9% 28
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 11.8% 12
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 50.0% 1
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 9.7% 5
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 7.4% 2
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 50.0% 2
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 23.2% 57
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 23.5% 4
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 50.0% 2
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 16.7% 1
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 41.4% 10
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 0.0% 0
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 22.8% 73
mafija Mafia OI Style 1.13 24.0% 5
majmun MAJMUN ICPC 0.99 38.5% 5
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 25.0% 2
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 33.8% 13
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6