Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 4.2% 1
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 16.7% 9
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 26.3% 5
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 51.2% 16
tri_ TRI ICPC 1.54 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 13.2% 4
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 15.4% 4
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 2
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 21.4% 3
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 5.2% 4
permut Hoán vị OI Style 1.51 13.8% 3
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 30.0% 3
toy Đồ chơi OI Style 1.51 33.3% 1
treek Tree counting ICPC 1.51 29.6% 7
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 36.4% 4
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 19.4% 10
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 4.3% 2
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 39.3% 9
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 27.6% 16
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 27.8% 17
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 15.2% 5
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.9% 41
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.4% 103
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 38.7% 17
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.6% 47
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 20.5% 30
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.6% 19
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.6% 35
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.5% 20
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 31.7% 19
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.9% 33
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.4% 81