Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.9% 280
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 34.7% 83
enet Mạng điện ICPC 0.41 26.4% 25
focus Chuyên gia ruồi OI Style 0.41 34.8% 113
kcoin VO 12 Bài 3 - Trò chơi với đồng xu VNOI Online 0.41 61.2% 53
mbus Xe buýt OI Style 0.41 41.4% 85
mmmgame M & M Game ICPC 0.41 49.3% 72
nklexic Thứ tự từ điển OI Style 0.41 24.6% 61
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 23.7% 32
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.5% 100
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 39.3% 31
setnja Setnja ICPC 0.41 23.9% 48
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 45.7% 27
fc004_atm Free Contest 4 - ATM Free Contest 0.41 25.9% 31
acmnb ACM OI Style 0.40 39.6% 1101
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 26.6% 96
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 37.3% 95
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.8% 94
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.2% 444
fmatch Fast Maximum Matching ICPC 0.40 39.9% 171
mbipalin Bipalindrome ICPC 0.40 34.9% 77
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 64.3% 7
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 147
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.0% 242
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 71
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.8% 64
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 55.0% 100
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 13.5% 5
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 85.7% 6
fc037_rational2 Free Contest 37 - RATIONAL2 Free Contest 0.40 18.2% 6
fc075_fprime Free Contest 75 - FPRIME Free Contest 0.40 20.1% 333
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 53.8% 141
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 22.8% 215
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0.40 26.7% 38
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0.40 35.1% 16
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0.40 40.3% 25
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0.40 31.0% 88
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 48.2% 61
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 32.1% 58
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 22.7% 49
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 47.7% 62
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 52.9% 39
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 40.4% 35
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.6% 426
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 4.0% 63
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 29.3% 201
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.40 19.9% 63
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 53.3% 1251
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 9.1% 250