Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 11.1% 1
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 7.7% 1
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 25.0% 2
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 21.0% 58
kamion KAMION OI Style 1.67 33.3% 1
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 33.3% 2
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.8% 1
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 57.1% 2
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 3.9% 6
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.2% 6
izbori IZBORI ICPC 1.63 66.7% 1
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 37.5% 29
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 42.9% 2
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
regions REGIONS OI Style 1.63 100.0% 2
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.5% 3
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 2
ferries Đi phà OI Style 1.60 41.7% 3
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 25.0% 1
plahte PLAHTE ICPC 1.60 100.0% 1
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 4
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.2% 47
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 100.0% 3
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Chưa phân loại 1.60 23.3% 22
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 54.5% 10
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
icpc21_regional_j Joining Strings ICPC 1.60 64.3% 8
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 1.8% 2
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 35.3% 6
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 25.0% 1
c11post Đưa quà OI Style 1.57 27.6% 19
cavli Cavli ICPC 1.57 25.0% 1
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 50.0% 1
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 59.1% 32
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 53.3% 12
periodni Periodni ICPC 1.57 0.0% 0
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 24.1% 10
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 24.1% 12