Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 29.2% 44
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.0% 14
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 7.2% 36
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 68.4% 63
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 12.0% 25
ioi22_day1_towers IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 3 - Radio Towers International Olympiad in Informatics 1.80 53.8% 5
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 50.0% 4
icpc22_mt_m ICPC 2022 miền Trung - M: Binary ICPC 1.80 3.3% 1
hello23_g Bīngqílín Stonk Bedao Contest 1.80 0.0% 0
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 14.3% 1
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 4
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 20.0% 5
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.7% 49
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 22.2% 12
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 45.0% 4
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.1% 14
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.9% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 2
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
fcc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 1.76 50.0% 5
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.8% 66
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 60.0% 4
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 22
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 23.1% 5
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 9.1% 17
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 51.5% 10
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 25.0% 3