Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 59.9% 170
catgo Cắt gỗ OI Style 0.43 34.4% 148
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 28.4% 245
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.6% 277
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.4% 475
chatchit Chat chit OI Style 0.12 38.4% 115
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 37.1% 145
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 48.3% 290
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 37.2% 91
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 33.6% 72
cijevi Cijevi ICPC 0.43 51.4% 16
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0.18 48.5% 79
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 44.2% 28
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0.17 41.8% 91
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 81.0% 25
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.8% 266
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.4% 124
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.4% 281
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 66.7% 8
cond Quan hệ ICPC 0.16 48.9% 159
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.2% 222
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 25.2% 562
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 38.3% 172
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 44.7% 36
crate Coder Rating ICPC 0.22 29.0% 199
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 48.6% 166
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 38.8% 72
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.7% 170
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.4% 84
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 27.0% 32
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 29.3% 45
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.6% 629
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC 0.34 26.5% 135
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.0% 211
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 50.0% 10
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 85.0% 10
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.1% 75
damage Động đất OI Style 0.32 40.0% 153
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.2% 42
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 31.2% 26
demso Đếm số OI Style 0.36 33.8% 240
dgold Chia vàng OI Style 0.54 30.7% 106
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 41.9% 303
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.4% 365
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.6% 175
disney1 Công viên Disneyland (version 1) ICPC 0.30 48.0% 94
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 59.7% 75
dquery D-query ICPC 0.33 38.2% 484
drashoot Dragon Shooting OI Style 0.55 34.3% 28