Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
vostravl Du lịch OI Style 0.82 50.0% 65
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.8% 386
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 58.3% 24
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 39.1% 253
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 35.5% 56
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 49.6% 163
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.7% 13
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 32.7% 268
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.7% 17
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1
vosnet Social Network OI Style 0.84 28.0% 60
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 32.1% 6
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 54.5% 58
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 23.9% 11
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 29.2% 74
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 41.2% 7
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.0% 3
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 17.0% 21
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 22.1% 26
voscun CUNNING OI Style 1.23 25.5% 36
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.0% 111
voscal Đếm bi OI Style 1.01 6.7% 1
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 23.1% 3
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 36.6% 32
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 22
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 33.6% 41
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.4% 42
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 16.3% 24
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 40.6% 149
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 10.8% 6
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 23.3% 19
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 38.2% 51
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.3% 354
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.8% 281
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 10
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 3.1% 5
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.9% 47
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.8% 236
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 7.1% 92
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.7% 182
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.5% 479
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 229
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.9% 171
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.5% 59
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.2% 254