Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.28 0.0% 0
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.28 0.0% 0
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
mexico IOI06 The Valley of Mexico OI Style 1.27 66.7% 4
mgame1 Game ICPC 1.27 33.3% 3
mskycode Sky Code ICPC 1.27 39.8% 104
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 12.9% 21
fc122_kingdom Free Contest 122 - KINGDOM Free Contest 1.27 37.0% 11
fc070_countab Free Contest 70 - COUNTAB Free Contest 1.26 55.6% 16
qtreev Một bài tập về cây ICPC 1.25 20.8% 51
qvescape Help Conan 9 ! OI Style 1.25 32.3% 18
reljef Reljef ICPC 1.25 0.0% 0
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 40.1% 42
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.7% 41
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 35.3% 10
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 22.5% 14
fc039_barons Free Contest 39 - BARONS Free Contest 1.25 11.5% 8
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 47.8% 245
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1.25 16.6% 45
fc066_gcdquery Free Contest 66 - GCDQUERY Free Contest 1.25 28.6% 28
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 1.25 69.2% 6
fc123_beasubarr Free Contest 123 - BEASUBARR Free Contest 1.25 20.2% 20
fc123_group Free Contest 123 - GROUP Free Contest 1.25 35.4% 36
fc089_dauxe Free Contest 89 - DAUXE Free Contest 1.24 26.9% 7
fc100_gridcolor Free Contest 100 - GRIDCOLOR Free Contest 1.24 12.8% 5
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 19.5% 674
hspc14k Đếm ICPC 1.23 53.7% 104
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 25.5% 140
nail Bữa tiệc ICPC 1.23 33.3% 2
numvn Multiples ICPC 1.23 37.3% 21
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 10.0% 1
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 13.4% 12
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 23.1% 3
voscun CUNNING OI Style 1.23 25.0% 35
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.5% 113
kamp KAMP OI Style 1.21 40.2% 67
kmix Pha chế OI Style 1.21 23.0% 23
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 30.7% 106
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 1.21 0.0% 0
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 28.5% 130
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 67.7% 14