Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
c11dk2 C11DK2 OI Style 0.89 41.2% 51
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 28.4% 15
ndccard Các lá bài Blackjack OI Style 0.56 29.7% 753
insul Cách nhiệt OI Style 0.09 43.9% 508
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 20.8% 375
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 346
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 52.9% 49
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 75.0% 3
catgo Cắt gỗ OI Style 0.43 33.8% 168
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 53.6% 12
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 4
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 39.1% 73
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 33.2% 59
centre28 CENTRE OI Style 0.17 12.6% 421
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 22.9% 344
chatchit Chat chit OI Style 0.12 38.2% 122
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 9.7% 3
dgold Chia vàng OI Style 0.54 31.3% 134
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 43.5% 41
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 40.4% 72
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 35.3% 198
hirehp Cho thuê xe OI Style 0.38 35.9% 188
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 30.1% 281
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 42.9% 3
pvoi14_2 CHỌN ROBOT OI Style 0.53 33.5% 77
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 18.7% 16
pvoi14_4 Chữ M OI Style 0.72 28.8% 173
pvoi14_5 Chữ P OI Style 0.70 31.9% 72
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 15.9% 6
nknl Chuỗi hạt OI Style 0.50 52.0% 34
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 55.9% 588
nkpalin Chuỗi đối xứng OI Style 0.06 43.1% 1006
nkstep Chuyển OI Style 0.16 35.8% 34
focus Chuyên gia ruồi OI Style 0.41 34.8% 113
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 36.5% 16
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 85.7% 6
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 13.0% 22
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 45.0% 44
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 30.5% 55
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 33.2% 55
lem1 COIN OI Style 0.31 34.8% 45
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 43.4% 42
lem7 COMPANY OI Style 0.83 67.9% 19
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 83.3% 5
dsummits Công việc của Nguyên OI Style 0.78 35.3% 12
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.0% 111
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
c11star Counting Star OI Style 1.40 9.9% 38
voscun CUNNING OI Style 1.23 25.5% 36
ncob Cuộc đấu cân não OI Style 0.78 32.6% 29