Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.8% 160
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.6% 198
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 12.9% 42
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 24.8% 25
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.5% 122
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.7% 219
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 21.7% 77
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 28.4% 162
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.9% 204
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.3% 37
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.9% 323
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.3% 48
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.8% 42
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.9% 127
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.4% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.1% 434
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.5% 89
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 13.1% 48
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.9% 166
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 24.7% 114
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.5% 32
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.8% 367
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.4% 183
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 11.0% 131
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 6.0% 124
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.8% 70
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.1% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.7% 162
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.7% 131
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.5% 18
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 17.7% 226
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.0% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.0% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.7% 219
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 14.3% 3
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.7% 420
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 27.9% 74
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 28.6% 4
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 54.8% 20
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 28.6% 2
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.2% 2
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 30.8% 12
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 19.2% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 40.7% 10
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 57.9% 9
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 72.7% 8
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 24.0% 48