Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
ilsmath2 Đếm số giai thừa 2! ICPC 0.50 26.4% 12
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.0% 171
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 22.0% 20
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 21.4% 34
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.5% 795
ktour Đi chơi OI Style 0.99 14.0% 12
ferries Đi phà OI Style 1.60 46.7% 12
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.8% 836
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 40.9% 46
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 44.8% 47
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.3% 9
toy Đồ chơi OI Style 1.51 50.0% 3
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 34.9% 42
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 33.3% 8
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 29.9% 149
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 29.3% 488
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 28.1% 87
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 38.5% 5
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 18.8% 3
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 100.0% 3
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.3% 422
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
c11water Đọng nước OI Style 0.41 34.4% 186
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 44.7% 228
damage Động đất OI Style 0.32 39.5% 114
c11post Đưa quà OI Style 1.57 26.7% 30
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 25.0% 3
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 2
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 34.9% 40
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 43.8% 12
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 23.2% 21
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 12.5% 3
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.3% 1326
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 60.0% 16