Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
olp_sc23_cpoker Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Chơi bài Olympic Sinh Viên 1.00 1.3% 7
olp_sc23_shipper Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Giao hàng Olympic Sinh Viên 1.00 0.1% 1
olp_sc23_pquery Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Truy vấn trên dãy hoán vị Olympic Sinh Viên 1.00 2.6% 14
onbridge Online Bridge Searching ICPC 1.04 32.9% 99
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 50.0% 15
orderset Order statistic set ICPC 0.36 29.9% 222
search1 Other search problem OI Style 0.44 59.2% 26
otoci OTOCI ICPC 1.14 37.6% 47
qbint Pairs of Integers ICPC 0.81 41.7% 5
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.6% 1249
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 18.2% 21
password Password OI Style 0.95 33.3% 6
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 25.0% 3
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 84.6% 11
periodnb PERIOD OI Style 0.50 37.3% 65
periodni Periodni ICPC 1.57 37.7% 15
vnoicup22_r1_a Permeowtation 3 VNOI Cup 0.20 42.5% 884
dper Permutation counting ICPC 0.98 48.1% 90
kmix Pha chế OI Style 1.21 16.7% 52
qhroad Phá đường OI Style 0.32 44.0% 677
assign1 Phân công hoàn thành sớm nhất ICPC 0.20 38.6% 340
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 30.0% 147
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 25.1% 261
ktuan Phân tích số ICPC 0.27 25.9% 55
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.9% 933
median Phần tử trung vị ICPC 0.39 37.0% 239
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 12.5% 4
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 21.1% 61
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.0% 404
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 37.3% 26
xor Phép Xor ICPC 1.05 54.5% 6
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 45.3% 451
fire Phòng cháy ICPC 1.45 21.3% 11
wave Phủ sóng OI Style 1.00 43.8% 18
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 15.4% 2
pythaeq Phương trình Pythagore nghiệm nguyên ICPC 0.44 55.6% 15
geo_d Phương trình đường phân giác Educational 0.25 12.0% 87
dtl23_h Piccôlô chơi TETRIS Người Già Dytechlab 1.00 27.3% 2
dtl23_c Piccôlô Chui Ra Khỏi Hang Dytechlab 1.00 26.0% 25
dtl23_f Piccôlô dựng Vòm Phòng Ngự Dytechlab 1.00 35.3% 42
dtl23_d Piccôlô Hợp Thể Dytechlab 1.00 39.2% 99
dtl23_g Piccôlô Tree - Kỷ Niệm Chương Huyền Thoại Dytechlab 1.00 27.6% 53
dtl23_e Piccôlô và Phép Thuật của Frieza Dytechlab 1.00 76.4% 82
dtl23_b Piccôlô và Võ đài Sinh Tử Dytechlab 1.00 38.0% 131
dtl23_a Piccôlô vs. Mabư Béo Dytechlab 1.00 15.4% 142
mpilot Pilots ICPC 0.25 34.0% 532
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 5
mdostava Pizza Delivery ICPC 1.14 26.4% 16
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.5% 269
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 78.6% 9