Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.2% 327
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 28.7% 57
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.0% 11
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.0% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 50.0% 2
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 21.9% 23
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 62.1% 15
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 51.5% 47
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 44.4% 149
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.5% 96
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 990
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 50.8% 824
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 32.4% 9
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 21.5% 73
castle Xây dựng lâu đài ICPC 0.59 38.9% 16
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 64.0% 619
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 39.5% 182
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 50.0% 47
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 11.9% 11
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 40.3% 47
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
mbus Xe buýt OI Style 0.41 46.8% 39
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 31.6% 6
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 56.4% 713
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.2% 1278
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 36.5% 52
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 71.4% 10
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
lott Xổ số ICPC 0.32 71.0% 19
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 23.5% 4
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 37.5% 25
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.7% 416
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.7% 57
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 53.3% 966
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.2% 88
zabava ZABAVA OI Style 0.74 38.2% 83
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 37.6% 33
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.3% 312
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0