Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.7% 728
vningame Trò chơi OI Style 1.18 12.0% 3
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 36.1% 20
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.1% 8
nkmines Trò chơi dò mìn OI Style 0.35 19.0% 21
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.6% 325
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 17.1% 6
c11game1 Trò chơi ngọt ngào ICPC 0.98 0.0% 0
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 20.5% 45
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 13.0% 12
rabgame Trò chơi thỏ OI Style 0.66 44.1% 33
qbgame Trò chơi trên ma trận OI Style 0.22 29.8% 387
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 0.0% 0
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 63.5% 29
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 80.5% 24
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 33.3% 2
ivana Trò chơi vòng số ICPC 0.39 56.6% 39
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 26.1% 175
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 40.0% 3
kdiff Trồng hoa OI Style 0.48 33.4% 158
grape Trồng nho OI Style 0.92 15.0% 20
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 15.3% 8
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.2% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 18
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 35.3% 6
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 11.6% 114
message Truyền tin ICPC 0.10 42.9% 664
word01 Từ ICPC 1.29 10.5% 2
nicequad Tứ giác đẹp ICPC 0.64 38.3% 14
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
qtknap Túi Fibonacci ICPC 1.04 0.0% 0
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 0.0% 0
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 27.9% 65
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.4% 565
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 14.3% 3
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 4
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 69.0% 13
gpt Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal ICPC 0.22 43.8% 26
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 69.2% 8
kmedian USACO 2011 - Nov - Gold - Above the Median USACO 0.42 65.3% 109
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 48.5% 11
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.2% 11
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 24.7% 17
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 33.1% 41
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 59.7% 111
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.2% 88