Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.0% 653
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 18.1% 117
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 19.6% 141
cstars Đếm sao OI Style 1.01 75.0% 3
demso Đếm số OI Style 0.36 34.2% 355
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 24.2% 49
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 25.6% 51
ktour Đi chơi OI Style 0.99 19.7% 24
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.0% 17
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.3% 1441
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 11.8% 3
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 42.6% 87
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 5.7% 14
toy Đồ chơi OI Style 1.51 34.8% 8
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.5% 19
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 33.6% 67
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.5% 34
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.0% 308
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 48.1% 395
damage Động đất OI Style 0.32 38.1% 254
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.2% 73
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 15.1% 49
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 48.3% 35
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 26.4% 475
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường Olympic 30/4 0.40 67.1% 414
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - Chú tiểu chùa Hương Olympic 30/4 0.70 10.9% 71
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - Robot táo Olympic 30/4 0.50 0.8% 3
olp304_16_bear Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 2 - Du thám Olympic 30/4 0.60 39.9% 64
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV thông minh Olympic 30/4 0.50 16.3% 37
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - Bánh kẹo Olympic 30/4 0.30 46.0% 290
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - Chia đất Olympic 30/4 0.40 38.0% 459
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - Golf Olympic 30/4 0.50 39.6% 276
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 20.6% 214
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 29.6% 62
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 9.4% 23
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.40 7.0% 39
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 17.5% 307
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 14.0% 55
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.50 7.9% 38
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 17.8% 532
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.20 28.7% 258
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.5% 86
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.5% 87
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 3.0% 3
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 9.5% 6