Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 24.9% 107
treenum Tree Num ICPC 0.33 46.0% 29
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 48.3% 35
tres Tresnja ICPC 0.75 40.0% 23
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 22.1% 33
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 24.7% 20
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 39.0% 20
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 47.6% 15
triomino Triomino Game ICPC 1.00 30.0% 12
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 46.0% 61
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 59.0% 391
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.9% 222
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 36.5% 39
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 24.3% 257
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.4% 131
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 28.8% 866
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.6% 476
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 4
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 3
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 45.5% 5
v11tour Du lịch OI Style 0.70 32.9% 20
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.1% 376
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 62.8% 531
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 22.9% 383
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 46.9% 108
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 57.3% 1014
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 17.6% 30
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.3% 341
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 70.8% 565
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 39.3% 10
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.3% 1441
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 42.9% 9
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 39.4% 669
vector Tổng vector ICPC 0.14 31.9% 459
vknights Quân mã OI Style 0.58 29.3% 185
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.9% 7
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 37.8% 89
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 66.7% 2
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 13.6% 99
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 41.8% 34
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 64.4% 45
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 5.6% 1
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 2
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 37.5% 3
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 41.9% 30
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 61.5% 13
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 29.3% 230
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.1% 27
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 45.4% 40
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.7% 109