Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 32.7% 13
regions REGIONS OI Style 1.63 28.4% 38
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 26.3% 5
reljef Reljef ICPC 1.25 100.0% 1
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 38.5% 5
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 24.6% 25
robot2 Robot OI Style 1.11 8.7% 2
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 65.5% 16
salesman Salesman OI Style 1.38 23.9% 9
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 50.0% 4
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 7.8% 17
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 7.7% 1
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 38.6% 19
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 40.7% 46
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 32.0% 22
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 15.6% 42
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 26.7% 8
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 18.2% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 14.3% 9
stargate Stargates ICPC 1.86 40.0% 2
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 52.4% 36
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 11.9% 29
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 12.5% 3
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 21.7% 53
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.8% 93
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 25.0% 4
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 3
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 28.6% 2
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 10.8% 7
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 54.2% 60
thsl Slitherlink OI Style 1.95 22.9% 13
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 100.0% 1
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 1.1% 15
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.7% 18
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 7.5% 80
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.7% 8
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 24.8% 30
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 19.0% 39
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 19.1% 29
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 18.2% 21
tpcpplar Popular ICPC 1.33 27.6% 15
training IOI07 Training OI Style 1.80 60.0% 21
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 18.4% 6
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.6% 53