Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 14.3% 1
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 23.9% 195
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 53.7% 46
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 26.5% 240
three Mạng 3 đỉnh OI Style 1.00 25.0% 12
thsl Slitherlink OI Style 1.95 18.2% 9
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 34.8% 56
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.1% 1489
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 25.9% 31
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 42.9% 15
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 47.6% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.7% 41
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 46.4% 13
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.0% 17
toy Đồ chơi OI Style 1.51 31.8% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 27.0% 29
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 17.6% 7
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 16.8% 18
tpcpplar Popular ICPC 1.33 30.0% 14
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.9% 375
training IOI07 Training OI Style 1.80 58.6% 17
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.4% 73
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 34.8% 192
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.1% 46
treek Tree counting ICPC 1.51 22.0% 16
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.4% 78
treenum Tree Num ICPC 0.33 55.4% 23
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 49.4% 32
tres Tresnja ICPC 0.75 38.5% 13
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
tri_ TRI ICPC 1.54 45.5% 5
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 19.6% 22
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 24.5% 19
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 37.9% 19
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.4% 13
triomino Triomino Game ICPC 1.00 24.0% 6
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 45.0% 44
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.2% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 9.1% 1
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 60.7% 360
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 67.7% 14
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.7% 173
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 37.3% 32
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.1% 216
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 35.7% 5
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.8% 105