Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.7% 39
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 50.0% 5
kcollect Thu hoạch OI Style 0.68 22.5% 117
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
khistory Học sử OI Style 0.82 12.3% 23
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 42.3% 69
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 14.7% 3
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 34.4% 11
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 85.7% 2
kmix Pha chế OI Style 1.21 27.8% 13
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.0% 5
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
kpass Mật mã OI Style 1.07 40.0% 4
kquery2 K-query II ICPC 1.01 20.3% 142
krect Counting K-Rectangle ICPC 0.89 42.1% 86
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 53.3% 6
ktour Đi chơi OI Style 0.99 16.0% 12
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 23.7% 33
kvip Very Important People OI Style 0.91 76.0% 17
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
landk Mua đất OI Style 1.48 11.1% 5
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 26.4% 19
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.3% 204
lem7 COMPANY OI Style 0.83 66.7% 8
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 37.9% 10
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 22.3% 65
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 10.5% 2
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 28.8% 29
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 10.9% 12
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 50.0% 1
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 8.8% 5
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 7.4% 2
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 50.0% 2
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 26.8% 70
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 23.5% 4
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 50.0% 2
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 28.6% 2
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 41.4% 10
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 0.0% 0
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 24.3% 81
mafija Mafia OI Style 1.13 23.5% 9
majmun MAJMUN ICPC 0.99 38.5% 5
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 25.0% 2
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.9% 14
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6