Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.9% 59
kbsudoku USACO 2011 - Nov - Gold - Binary Sudoku USACO 0.96 48.5% 11
kcollect Thu hoạch OI Style 0.68 23.6% 180
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
khistory Học sử OI Style 0.82 13.4% 39
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 39.9% 99
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 9.4% 6
kkdd K - Không đơn độc OI Style 1.13 16.7% 25
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 20.0% 5
kmix Pha chế OI Style 1.21 28.6% 20
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
kpass Mật mã OI Style 1.07 53.8% 7
kquery2 K-query II ICPC 1.01 21.1% 227
krect Counting K-Rectangle ICPC 0.89 44.9% 120
krus Kruska ICPC 1.00 50.0% 3
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.2% 11
ktour Đi chơi OI Style 0.99 14.8% 15
ktreec Bán hàng OI Style 0.82 22.9% 41
kvip Very Important People OI Style 0.91 47.0% 42
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
landk Mua đất OI Style 1.48 16.3% 13
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 23.0% 31
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.8% 321
lem7 COMPANY OI Style 0.83 63.6% 14
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 34.9% 20
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 29.3% 126
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 21.8% 37
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 7.6% 27
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 15.0% 8
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 9.9% 7
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 15.4% 6
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 35.3% 6
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 25.4% 134
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 23.5% 4
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 57.9% 9
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 30.0% 3
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 30.1% 18
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 0.0% 0
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 22.4% 133
mafija Mafia OI Style 1.13 23.5% 9
majmun MAJMUN ICPC 0.99 24.4% 11
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.3% 20
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7