Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnoicup23_r1_a Love Triangle VNOI Cup 0.20 55.6% 1187
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 24.4% 683
vnoicup23_r1_c Stone Arrangement VNOI Cup 0.30 61.8% 1048
vnoicup23_r1_d String Sorting VNOI Cup 0.50 19.7% 329
vnoicup23_r1_e Terrorism VNOI Cup 0.80 6.1% 104
vnoicup23_r1_f Startup VNOI Cup 1.20 3.0% 10
vnoicup23_r2_a Boccher Hide-and-Seek VNOI Cup 0.20 50.3% 727
vnoicup23_r2_b Greatest Common Divisor VNOI Cup 0.30 39.2% 606
vnoicup23_r2_c Innovative Sorting VNOI Cup 0.40 18.3% 337
vnoicup23_r2_d Magic Forest VNOI Cup 0.70 12.4% 123
vnoicup23_r2_e Bishop VNOI Cup 1.00 7.6% 35
vnoicup23_r2_f Secret Santa VNOI Cup 1.50 0.7% 1
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 20.1% 63
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.0% 128
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.7% 32
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 16.1% 88
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 52.0% 30
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 33.3% 8
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 29.2% 44
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 23.1% 40
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 54.7% 65
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 61.8% 15
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.5% 39
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 22.5% 15
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 40.4% 26
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 15.0% 28
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 32.5% 21
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 33.9% 61
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 26.7% 32
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 66.7% 2
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 19.8% 72
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 12.3% 22
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 29.6% 50
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 41.3% 40
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 17.8% 10
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 27.3% 5
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 16.3% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 16.4% 11
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 7.6% 10
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 20.0% 54
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 23.0% 76
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.2% 62
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 34.2% 91
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 22.0% 33
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 26.7% 31