Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.7% 25
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 56.2% 102
sdrive Lái xe OI Style 0.58 75.0% 2
search Dãy số OI Style 0.21 37.5% 148
search1 Other search problem OI Style 0.44 60.8% 28
sec Tin mật OI Style 0.33 46.3% 481
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 45.4% 425
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.3% 223
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 47.6% 143
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 60.2% 109
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 34.4% 98
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 32.5% 250
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 16.2% 1174
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 7.7% 3
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.4% 2589
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 47.7% 2581
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.8% 673
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 34.3% 2074
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 17.3% 1147
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 16.3% 401
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 19.0% 159
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 19.7% 70
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.2% 8
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 18
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 27.2% 430
setnja Setnja ICPC 0.41 25.7% 55
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 7.7% 1
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.3% 509
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 28.9% 149
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 40.0% 19
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 18.0% 113
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 38.5% 47
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 32.0% 22
slikar Slikar ICPC 0.58 37.5% 10
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 14.5% 43
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 26.7% 8
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
snad Số lượng số ICPC 0.95 31.3% 165
snseq Dãy số ICPC 0.35 55.9% 15
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 18.2% 2
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.7% 527
spaceset Space settlement ICPC 0.74 10.5% 4
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 11.1% 9
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spqueue Queue ICPC 0.94 30.0% 9
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 14.3% 9
spseq Sequences ICPC 0.18 33.1% 862