Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
bedao_r10_qperm Bedao Regular Contest 10 - QPERM Bedao Contest 0.50 26.1% 50
bedao_r10_volunteers Bedao Regular Contest 10 - VOLUNTEERS Bedao Contest 0.20 20.5% 329
bedao_r11_abstring Bedao Regular Contest 11 - ABSTRING Bedao Contest 0.10 19.8% 208
bedao_r11_candy Bedao Regular Contest 11 - CANDY Bedao Contest 1.20 7.2% 7
bedao_r11_evensum Bedao Regular Contest 11 - EVENSUM Bedao Contest 0.50 20.4% 130
bedao_r11_fish Bedao Regular Contest 11 - FISH Bedao Contest 0.70 8.0% 28
bedao_r11_h2o Bedao Regular Contest 11 - H2O Bedao Contest 0.25 25.7% 261
bedao_r11_superqry Bedao Regular Contest 11 - SUPERQRY Bedao Contest 1.00 42.0% 46
bedao_r12_3m0j1 Bedao Regular Contest 12 - 3M0J1 Bedao Contest 0.40 17.4% 120
bedao_r12_bfriday Bedao Regular Contest 12 - BFRIDAY Bedao Contest 0.55 11.7% 43
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 2.7% 2
bedao_r12_gen Bedao Regular Contest 12 - GEN Bedao Contest 0.30 17.5% 302
bedao_r12_papalind Bedao Regular Contest 12 - PAPALIND Bedao Contest 0.75 4.9% 19
bedao_r12_xorperm Bedao Regular Contest 12 - XORPERM Bedao Contest 0.60 14.6% 7
bedao_t1_anticell Bedao Testing Contest 01 - ANTICELL Bedao Contest 1.00 20.5% 60
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.8% 267
bedao_t1_iwant Bedao Testing Contest 01 - I WANT Bedao Contest 0.10 41.3% 1664
bedao_t1_kthsum Bedao Testing Contest 01 - KTHSUM Bedao Contest 0.50 18.4% 308
bedao_t1_mine Bedao Testing Contest 01 - MINE Bedao Contest 0.40 22.2% 197
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.4% 337
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bgboard Bảng số OI Style 0.60 12.5% 38
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 28.0% 78
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 15.3% 20
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 25.2% 28
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 27.9% 74
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 583
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 55.6% 49
binary Số nhị phân có nghĩa ICPC 0.26 27.7% 262
binary2 SPBINARY2 ICPC 0.46 36.7% 171
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 31.2% 258
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.6% 140
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 16.4% 9
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 56.7% 28
bird Bird or not bird ICPC 0.90 21.4% 2
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 21.4% 49
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 10.5% 4
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 53.7% 50
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
bombs Thử nghiệm bom TST Training 1.00 21.3% 7
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.9% 1341
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 53.8% 22
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 58.8% 1051
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 30.7% 116
boss Ai là sếp ICPC 0.57 30.9% 45
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
boxes Boxes ICPC 0.89 16.3% 7
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0