Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 38.9% 106
nkpolice Police OI Style 0.47 28.1% 507
nkpoly Chia đa giác OI Style 0.48 40.6% 42
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 38.3% 84
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.0% 763
nkrez Hội trường OI Style 0.08 41.2% 1640
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
nkseq Dãy số OI Style 0.10 29.3% 689
nkset Dãy số OI Style 1.82 21.3% 73
nksev Tách từ OI Style 0.33 39.0% 612
nksgame VOI 08 Bài 1 - Trò chơi với dãy số HSG Quốc gia 0.07 17.9% 2378
nksp Siêu đối xứng OI Style 0.23 28.8% 134
nkspilja Hang động OI Style 0.53 29.3% 32
nkstep Chuyển OI Style 0.16 31.3% 44
nktable NKTable ICPC 0.48 28.2% 85
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 21.5% 92
nkteam Team Selection OI Style 0.26 50.1% 167
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 58.0% 74
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.5% 3030
nktoss Tung đồng xu OI Style 0.36 28.9% 103
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8
nktree Cây nhị phân tìm kiếm OI Style 0.21 35.4% 69
nktrio Bộ ba cao thủ ICPC 0.18 27.9% 229
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 37.9% 109
note Gấp tiền OI Style 0.13 52.2% 186
npr Vần hoàn hảo ICPC 0.57 20.0% 76
nrs Xếp toa OI Style 1.86 60.0% 3
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 13.8% 9
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 57.9% 20
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10
nuclear Hai nhà máy điện nguyên tử OI Style 0.51 24.7% 98
number Biến đổi số ICPC 0.20 30.6% 370
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 26.0% 24
numvn Multiples ICPC 1.23 36.5% 31
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 57.1% 4
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - Robot táo Olympic 30/4 0.50 0.6% 3
olp304_16_bear Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 2 - Du thám Olympic 30/4 0.60 34.0% 98
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - Chú tiểu chùa Hương Olympic 30/4 0.70 11.5% 86
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 25.8% 561
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường Olympic 30/4 0.40 63.2% 485
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV thông minh Olympic 30/4 0.50 18.5% 67
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - Bánh kẹo Olympic 30/4 0.30 47.0% 345
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 9.2% 28
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - Chia đất Olympic 30/4 0.40 39.0% 522
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 28.7% 79
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - Golf Olympic 30/4 0.50 38.8% 320
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 20.9% 251
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 14.0% 55
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.50 8.1% 39
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 17.6% 314