Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 11.9% 11
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 25.0% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 29.2% 38
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.5% 28
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 50.0% 1
vosnet Social Network OI Style 0.84 30.1% 46
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 44.2% 29
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 3.9% 6
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 57.4% 74
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 39.4% 37
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 38.2% 115
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.0% 11
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 22.2% 202
vostravl Du lịch OI Style 0.82 52.4% 26
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 34.3% 124
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 37.7% 225
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 7.1% 1
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 56.8% 128
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 30.9% 28
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 28.1% 9
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 51.8% 341
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.6% 873
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 56.5% 13
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 25.1% 46
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 71.4% 14
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 3.0% 1
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
wave Phủ sóng OI Style 1.00 37.5% 3
wcalc Tính sai OI Style 0.21 56.7% 55
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.9% 255
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
word01 Từ ICPC 1.29 0.0% 0
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.5% 96