Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 41.3% 166
cvjetici Cvjetici ICPC 0.43 85.0% 10
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 4
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.7% 74
damage Động đất OI Style 0.32 39.8% 136
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.4% 41
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 42.9% 3
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 26.3% 17
degree Số lượng bậc ICPC 0.34 29.9% 24
demso Đếm số OI Style 0.36 34.2% 227
dgold Chia vàng OI Style 0.54 30.0% 101
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.3% 5
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 5.1% 34
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 30.9% 48
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.6% 194
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.6% 79
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.5% 110
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 28.8% 195
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.9% 56
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 27.9% 338
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.5% 819
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 32.0% 151
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 18.5% 176
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.2% 245
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 42.1% 297
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 32.6% 256
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 16.2% 55
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 24.0% 48
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 19.8% 18
dhlock Khóa số OI Style 0.62 52.9% 45
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 39.7% 353
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 25.0% 183
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 39.3% 113
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 31.4% 20
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 81
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 24.0% 8
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 38.6% 14
diffstr Substrings OI Style 1.36 17.6% 3
digit K-DIGITS OI Style 0.61 10.4% 6
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.2% 166
digits88 DIGITS OI Style 0.84 2.4% 2
disney1 Công viên Disneyland (version 1) ICPC 0.30 47.3% 87
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 57.5% 65
divrel Divisibility Relation ICPC 0.76 26.7% 23
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 53.8% 54
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2