Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc134_facow Free Contest 134 - FACOW Free Contest 0.70 45.0% 152
icpc20_national_h ICPC 2020 vòng Quốc gia - H: Highway to Mount Fansipan ICPC 0.80 45.1% 30
bedao_g01_seqgame Bedao Grand Contest 01 - SEQGAME Bedao Contest 0.90 45.1% 286
fc070_taskset Free Contest 70 - TASKSET Free Contest 0.34 45.1% 126
vnempire Đế chế OI Style 0.29 45.1% 388
fc004_explore Free Contest 4 - EXPLORE Free Contest 0.29 45.2% 14
bedao_g06_spime Bedao Grand Contest 06 - SPIME Bedao Contest 0.90 45.2% 37
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 45.2% 12
fct039_build Free Contest Testing Round 39 - BUILD Free Contest 0.70 45.2% 84
icpc23_national_a ICPC 2023 vòng Quốc gia - A: Angry Birbs ICPC 0.01 45.2% 461
kseq1 Dãy số 1 OI Style 0.33 45.2% 91
bedao_m08_checkarray Bedao Mini Contest 08 - CHECKARRAY Bedao Contest 0.10 45.2% 506
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 45.2% 36
fcb054_repxor Beginner Free Contest 54 - REPXOR Free Contest 0.20 45.2% 34
fc108_sumpow Free Contest 108 - SUMPOW Free Contest 0.80 45.3% 368
atcoder_dp_v Atcoder Educational DP Contest V - Subtree Atcoder 0.60 45.3% 190
fc118_median Free Contest 118 - MEDIAN Free Contest 0.50 45.3% 24
etf Phi hàm Euler ICPC 0.15 45.3% 451
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 45.4% 40
fct017_seq3n Free Contest Testing Round 17 - SEQ3N Free Contest 0.57 45.4% 236
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 45.5% 13
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 45.5% 5
fc061_jump Free Contest 61 - JUMP Free Contest 0.50 45.5% 5
fc070_bunker Free Contest 70 - BUNKER Free Contest 0.90 45.5% 10
fc072_seq13 Free Contest 72 - SEQ13 Free Contest 0.54 45.5% 87
fc117_giftcard Free Contest 117 - GIFTCARD Free Contest 0.50 45.5% 5
fc119_exam Free Contest 119 - EXAM Free Contest 0.50 45.5% 34
fcb031_marec Beginner Free Contest 31 - MAREC Free Contest 0.08 45.5% 277
icpc19_national_b ICPC 2019 vòng Quốc gia - B: Breaking Cake ICPC 1.00 45.5% 10
icpc19_national_i ICPC 2019 vòng Quốc gia - I: IMO Harder Problem ICPC 1.50 45.5% 5
icpc22_mb_g ICPC 2022 miền Bắc - G: SONG ICPC 0.60 45.5% 143
potato Ăn khoai ICPC 0.19 45.6% 128
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 45.6% 405
fc138_str01 Free Contest 138 - STR01 Free Contest 0.70 45.6% 49
mthcn Hình chữ nhật kì lạ OI Style 0.98 45.7% 19
fcb055_fiboxor Beginner Free Contest 55 - FIBOXOR Free Contest 0.20 45.7% 254
fc024_wordpow Free Contest 24 - WORDPOW Free Contest 0.50 45.7% 9
icpc21_mt_k ICPC 2021 miền Trung - K: Racing in maze ICPC 0.70 45.7% 89
fcb031_aid Beginner Free Contest 31 - AID Free Contest 0.60 45.7% 33
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 45.8% 2249
fc105_distsum Free Contest 105 - DISTSUM Free Contest 0.80 45.8% 186
fcb040_basic Beginner Free Contest 40 - BASIC Free Contest 0.20 45.8% 115
jednakos JEDNAKOST ICPC 0.42 45.8% 30
fcb046_triplet Beginner Free Contest 46 - TRIPLET Free Contest 0.20 45.9% 455
fc131_dispoint Free Contest 131 - DISPOINT Free Contest 1.10 45.9% 225
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.9% 1770
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.9% 25
fc085_qsum Free Contest 85 - QSUM Free Contest 0.04 45.9% 279
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.9% 222
bedao_m16_candy Bedao Mini Contest 16 - CANDY Bedao Contest 0.05 45.9% 747