Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
ksteeple USACO 2011 - Nov - Gold - Cow Steeplechase USACO 0.50 54.2% 11
bedao_g02_litpath Bedao Grand Contest 02 - LITPATH Bedao Contest 0.90 54.2% 33
bedao_g03_diarr Bedao Grand Contest 03 - DIARR Bedao Contest 0.90 54.2% 21
upit Sequence queries OI Style 1.80 54.2% 17
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 54.4% 25
fc126_candy Free Contest 126 - CANDY Free Contest 1.45 54.4% 28
fct027_casino Free Contest Testing Round 27 - CASINO Free Contest 0.70 54.4% 39
fc022_lotarie Free Contest 22 - LOTARIE Free Contest 0.50 54.5% 66
fc080_absmax Free Contest 80 - ABSMAX Free Contest 0.80 54.5% 344
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 54.5% 394
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 54.5% 5
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 54.5% 5
rocks Rocks Game OI Style 0.28 54.5% 5
fc004_billboard8 Free Contest 4 - BILLBOARD8 Free Contest 0.99 54.5% 6
fc057_knumber Free Contest 57 - KNUMBER Free Contest 0.31 54.5% 150
fc088_table Free Contest 88 - TABLE Free Contest 0.99 54.5% 6
fcb026_choose Beginner Free Contest 26 - CHOOSE Free Contest 0.10 54.5% 11
bedao_g05_stolen Bedao Grand Contest 05 - STOLEN Bedao Contest 0.90 54.5% 6
fc143_pause Free Contest 143 - PAUSE Free Contest 0.70 54.5% 48
fcc2022q4_fixbracket Free Contest Cup 2022 Q4 - FIXBRACKET Free Contest 0.70 54.5% 10
fcb027_divcandy Beginner Free Contest 27 - DIVCANDY Free Contest 0.11 54.6% 329
fc014_clis Free Contest 14 - CLIS Free Contest 0.50 54.6% 79
fc083_incequal Free Contest 83 - INCEQUAL Free Contest 0.50 54.6% 61
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.6% 60
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.7% 95
bedao_m09_bracket Bedao Mini Contest 09 - BRACKET Bedao Contest 0.40 54.7% 244
fct005_test1 Free Contest Testing Round 5 - TEST1 Free Contest 0.80 54.8% 205
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 54.8% 36
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 54.9% 85
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 54.9% 280
haoi5000 HAOI 5000 ICPC 0.36 54.9% 38
fct017_grcolor Free Contest Testing Round 17 - GRCOLOR Free Contest 1.20 54.9% 112
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.9% 1638
nknumfre Số thân thiện OI Style 0.05 55.0% 1163
fc087_sigra Free Contest 87 - SIGRA Free Contest 0.50 55.0% 10
fcb030_strin Beginner Free Contest 30 - STRIN Free Contest 0.30 55.0% 83
fct025_library Free Contest Testing Round 25 - LIBRARY Free Contest 0.70 55.1% 180
ioibin Các thùng nước ICPC 0.10 55.1% 907
icpc21_national_f ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài F: Final Ranking ICPC 0.20 55.2% 276
fc103_areasum Free Contest 103 - AREASUM Free Contest 0.80 55.2% 25
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.2% 404
atcoder_dp_l Atcoder Educational DP Contest L - Deque Atcoder 0.30 55.2% 496
fc104_fsum Free Contest 104 - FSUM Free Contest 0.80 55.3% 19
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1.20 55.3% 152
fct013_function Free Contest Testing Round 13 - FUNCTION Free Contest 0.80 55.3% 472
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 55.4% 250
fcb026_sumxor Beginner Free Contest 26 - SUMXOR Free Contest 0.10 55.4% 42
hspc14k Đếm ICPC 1.23 55.4% 82
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 55.6% 24
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 55.6% 43