Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 52.6% 32
fc035_shuffle Free Contest 35 - SHUFFLE Free Contest 0.85 52.6% 15
fc076_grcolor Free Contest 76 - GRCOLOR Free Contest 1.35 52.7% 97
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.7% 265
fct010_build Free Contest Testing Round 10 - BUILD Free Contest 0.80 52.8% 32
fc115_twoearray Free Contest 115 - TWOEARRAY Free Contest 0.50 52.8% 23
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 52.9% 69
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0.25 52.9% 52
vn_zr_i Số không (I) ICPC 0.44 52.9% 27
fcc2022q1_watertank Free Contest Cup 2022 Q1 - WATERTANK Free Contest 0.70 52.9% 139
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 53.0% 621
fcb047_maxdiff Beginner Free Contest 47 - MAXDIFF Free Contest 0.20 53.0% 37
fc135_bint1 Free Contest 135 - BINT1 Free Contest 0.70 53.0% 71
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 53.0% 237
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 53.2% 22
fc085_qsum Free Contest 85 - QSUM Free Contest 0.31 53.3% 133
fc129_relax Free Contest 129 - RELAX Free Contest 0.50 53.3% 60
bob Bob xây nhà OI Style 0.83 53.3% 48
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 53.3% 6
bestspot Vị trí tốt nhất OI Style 0.20 53.3% 323
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.4% 585
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 53.5% 17
fc081_seq51 Free Contest 81 - SEQ51 Free Contest 0.80 53.5% 101
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 53.5% 1161
icpc21_regional_m Millionplex ICPC 0.60 53.6% 109
cijevi Cijevi ICPC 0.43 53.6% 12
nsp Hành Tinh Đá ICPC 0.24 53.6% 14
fct007_lcmlimit Free Contest Testing Round 7 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 53.7% 39
fcb029_dmath Beginner Free Contest 29 - DMATH Free Contest 0.64 53.7% 19
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.7% 150
fc059_ladder Free Contest 59 - LADDER Free Contest 0.50 53.7% 54
fcb043_icpc Beginner Free Contest 43 - ICPC Free Contest 0.20 53.8% 109
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 53.8% 59
fc128_sequenceweight Free Contest 128 - SEQUENCEWEIGHT Free Contest 1.02 53.8% 201
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 53.8% 43
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 53.8% 7
lem2 GUMBI OI Style 0.22 53.8% 27
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 53.8% 12
fc011_wordpow Free Contest 11 - WORDPOW Free Contest 0.50 53.8% 7
fc118_median Free Contest 118 - MEDIAN Free Contest 0.50 53.8% 14
ioi22_day1_towers IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 3 - Radio Towers International Olympiad in Informatics 1.80 53.8% 5
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.32 53.9% 183
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 54.0% 26
baric Bò Ba-ri OI Style 0.58 54.0% 61
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 54.1% 18
icpc22_mn_f ICPC 2022 miền Nam - F: Expected Tokens ICPC 1.40 54.1% 18
note Gấp tiền OI Style 0.13 54.1% 134
icpc21_mb_b ICPC 2021 miền Bắc - Bài B: Shoes Game ICPC 0.05 54.1% 381
vostravl Du lịch OI Style 0.82 54.1% 45
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 54.1% 53