Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
bedao_g15_d Bedao Grand Contest 15 - Rollback Bedao Contest 0.00 4.2% 20
trie_ddsearch Tìm kiếm động cơ Educational 0.01 4.2% 5
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 4.3% 5
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 1.50 4.3% 1
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
fct037_roadrail2 Free Contest Testing Round 37 - ROADRAIL2 Free Contest 0.70 4.4% 12
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 4.4% 2
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.5% 8
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.5% 6
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.6% 88
bedao_r06_halloween Bedao Regular Contest 06 - HALLOWEEN Bedao Contest 0.40 4.6% 12
mofkcup_r2_f Mofk Cup Round 2 - COWORKING Bedao Contest 1.20 4.6% 3
tst18_e Tìm kiếm nhị phân Team Selection Test 0.01 4.6% 2
trie_torture TRIETORTURE Educational 0.01 4.6% 5
bedao_r04_marble Bedao Regular Contest 04 - MARBLE Bedao Contest 0.30 4.7% 48
tst23_c TST 2023 - Bài 3 Team Selection Test 1.20 4.7% 15
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 4.8% 5
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 4.8% 45
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 5.0% 8
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 5.0% 5
icpc19_regional_e ICPC 2019 vòng Regional - E: Easy Query ICPC 1.70 5.0% 1
bedao_m15_2seg Bedao Mini Contest 15 - 2SEG Bedao Contest 0.65 5.0% 28
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 5.0% 13
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 5.1% 2
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 5.2% 69
voi24_fbuy Thu mua nông sản Chưa phân loại 0.00 5.2% 3
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
geo_s Khoảng cách giữa hai tia Educational 0.30 5.3% 38
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 5.3% 1
bedao_r01_exp Bedao Regular Contest 01 - EXP Bedao Contest 0.10 5.3% 168
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 77
tst23_d TST 2023 - Bài 4 Team Selection Test 1.70 5.4% 2
fc086_abcd Free Contest 86 - ABCD Free Contest 0.60 5.4% 17
backtrack_a Educational Backtracking: Đi dạo Educational 0.60 5.4% 48
tst23_f TST 2023 - Bài 6 Team Selection Test 1.30 5.4% 15
fc121_fish Free Contest 121 - FISH Free Contest 0.50 5.4% 2
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 1.00 5.4% 18
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.4% 53
fct013_roadrail2 Free Contest Testing Round 13 - ROADRAIL2 Free Contest 1.50 5.4% 13
bedao_r07_arraygame Bedao Regular Contest 07 - ARRAYGAME Bedao Contest 0.85 5.5% 26
fc080_groups Free Contest 80 - GROUPS Free Contest 0.80 5.6% 4
icpc20_national_g ICPC 2020 vòng Quốc gia - G: Greatest Pair ICPC 1.70 5.6% 7
tst18_g Bảo vệ thành phố Team Selection Test 0.01 5.6% 1
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 5.7% 2
fc_hwc_r4_tree Happy Wedding Contest - Round 4 - TREE Free Contest 1.81 5.7% 6
fc_hwc_r4_seat Happy Wedding Contest - Round 4 - SEAT Free Contest 2.00 5.7% 1
icpc22_mt_m ICPC 2022 miền Trung - M: Binary ICPC 1.80 5.7% 2
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 5.7% 14
icpc22_mb_f ICPC 2022 miền Bắc - F: GIFT ICPC 1.60 5.9% 10