Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 14.7% 19
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 36.2% 108
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 75.0% 17
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
icpc21_mt_d ICPC 2021 miền Trung - Bài D: Image Filtering ICPC 1.70 18.5% 8
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - Bài D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 19.1% 8
icpc21_mn_f ICPC 2021 miền Nam - Bài F: Expected Value ICPC 1.70 36.8% 13
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 5.8% 49
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
icpc21_regional_i ICPC Hardest Problem ICPC 1.70 35.9% 100
ioi22_day1_prison IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 2 - Prisoner Challenge International Olympiad in Informatics 1.70 33.3% 7
icpc22_mn_i ICPC 2022 miền Nam - I: Metro and Buses ICPC 1.70 15.3% 10
icpc22_national_b ICPC 2022 vòng Quốc gia - B: Binary Strings ICPC 1.70 19.5% 26
icpc22_regional_b Binary Assignment ICPC 1.70 23.8% 9
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.6% 26
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
cheap Heap Counting ICPC 1.67 59.1% 13
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 48.3% 7
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 20.7% 104
kamion KAMION OI Style 1.67 26.9% 4
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.6% 12
pk11e Queen Game ICPC 1.67 7.7% 2
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.6% 12
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.5% 10
fcc2018_segment Free Contest Cup 2018 - SEGMENT Free Contest 1.67 30.8% 14
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
norma Lại là dãy số OI Style 1.63 39.5% 61
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 50.0% 2
regions REGIONS OI Style 1.63 22.1% 9
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 13.3% 13
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.1% 6
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 5
ferries Đi phà OI Style 1.60 30.8% 14
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 11.1% 3
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 72.7% 8