Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
houses2 Houses ICPC 1.74 20.0% 2
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.5% 81
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 50.0% 5
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 19.1% 29
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 10.5% 2
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 50.0% 2
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 66.7% 2
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 16.3% 16
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 44.4% 4
copydna Copying DNA ICPC 1.70 44.4% 4
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 9.1% 1
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 8.6% 23
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 52.8% 12
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 31.6% 3
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 26.3% 5
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 16.3% 27
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 1.70 6.7% 11
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 39.9% 196
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 67.2% 39
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
icpc21_mt_d ICPC 2021 miền Trung - D: Image Filtering ICPC 1.70 17.8% 10
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 17.3% 8
icpc21_mn_f ICPC 2021 miền Nam - F: Expected Value ICPC 1.70 36.6% 14
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 6.2% 70
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.7% 44
icpc21_regional_i ICPC 2021 vòng Regional - I: ICPC Hardest Problem ICPC 1.70 36.1% 119
ioi22_day1_prison IOI 2022 - Day 1 - Task 2 - Prisoner Challenge International Olympiad in Informatics 1.70 23.2% 14
icpc22_mn_i ICPC 2022 miền Nam - I: Metro and Buses ICPC 1.70 16.4% 11
icpc22_national_b ICPC 2022 vòng Quốc gia - B: Binary Strings ICPC 1.70 21.2% 33
icpc22_regional_b ICPC 2022 vòng Regional - B: Binary Assignment ICPC 1.70 30.1% 14
icpc20_national_g ICPC 2020 vòng Quốc gia - G: Greatest Pair ICPC 1.70 5.6% 7
icpc20_regional_h ICPC 2020 vòng Regional - H: Hexagon Coloring ICPC 1.70 80.0% 4
icpc20_regional_m ICPC 2020 vòng Regional - M: Milk Tea Battle ICPC 1.70 16.3% 7
icpc19_national_h ICPC 2019 vòng Quốc gia - H: Hunter x Communication ICPC 1.70 100.0% 1
icpc19_national_j ICPC 2019 vòng Quốc gia - J: Just Enough Bridges ICPC 1.70 30.8% 4
icpc19_regional_e ICPC 2019 vòng Regional - E: Easy Query ICPC 1.70 5.0% 1
icpc23_mb_i ICPC 2023 miền Bắc - I: Nim ICPC 1.70 20.4% 7
icpc23_mb_j ICPC 2023 miền Bắc - J: Kami ICPC 1.70 20.5% 13
icpc23_mt_m ICPC 2023 miền Trung - M: Triangle In Triangle ICPC 1.70 8.6% 4
icpc23_mn_f ICPC 2023 miền Nam - F: Fibonacci Power ICPC 1.70 19.1% 15
icpc23_regional_i ICPC 2023 vòng Regional - I: It's Time To D-D-D-D-Duel! ICPC 1.70 19.8% 12
tst23_d TST 2023 - Bài 4 Team Selection Test 1.70 5.4% 2
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 13.6% 33
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
build28 Xây đường ICPC 1.67 60.0% 3
cheap Heap Counting ICPC 1.67 45.7% 16
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 66.7% 2
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 75.0% 3
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 10.3% 5
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 5.1% 2