Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
nkh Tách Từ OI Style 0.18 61.5% 231
nksev Tách từ OI Style 0.33 39.4% 588
ws Tách từ ICPC 0.68 18.2% 26
vpc23_f Tách từ Viettel Programming Challenge 0.20 27.6% 51
vnoicup23_final_f2 Tahp and Perfect Slice 2 VNOI Cup 1.80 21.2% 4
areatri Tam giác OI Style 0.92 21.2% 83
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 131
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 31.3% 5
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 47.6% 15
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.4% 109
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 50.6% 191
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 39.0% 20
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 66.7% 4
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 11.5% 9
hspc14h Táo chuối ICPC 0.66 43.9% 45
sqrt2_c Tập con Educational 0.70 20.7% 40
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 38.7% 270
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 28.6% 4
tapn TAPN ICPC 0.53 45.0% 22
nkteam Team Selection OI Style 0.26 51.8% 166
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 100.0% 5
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 35.1% 121
vnoicup23_r1_e Terrorism VNOI Cup 0.80 6.9% 124
fct022_mission Testing Round 22 - MISSION Free Contest 0.60 53.8% 23
fct022_robots Testing Round 22 - ROBOTS Free Contest 0.60 35.7% 156
fct022_xor2seq Testing Round 22 - XOR2SEQ Free Contest 0.60 37.6% 51
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 33.3% 5
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 53.8% 49
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC 0.28 28.5% 83
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.7% 8
dovui_2024_b Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Lật sỏi Chưa phân loại 0.00 29.7% 140
dovui_2024_a Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Thử thách Vũ Môn Chưa phân loại 0.00 16.3% 96
dovui_2024_c Thách Thức Lập Trình Xuân Giáp Thìn - Xông nhà Chưa phân loại 0.10 11.5% 26
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 33.3% 1
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 42.9% 9
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 59.1% 405
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 34.0% 404
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.2% 301
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 33.9% 105
vnoicup23_r1_b The Amazing Race on This Wonderful World! VNOI Cup 0.30 25.9% 767
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.5% 25
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 32.6% 32
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 35.7% 110
vnoicup22_r3_d The forest gods' apprenticeship VNOI Cup 1.20 5.2% 10
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 59.2% 104
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 44.0% 481
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.2% 916
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.5% 213
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 12.1% 42