Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.9% 67
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 29.8% 241
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.0% 264
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 21.0% 160
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.7% 202
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 13.0% 44
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 25.6% 29
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.6% 128
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.6% 226
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 21.5% 80
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 28.9% 169
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.7% 210
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 19.4% 38
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.2% 334
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.3% 51
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.6% 43
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.0% 129
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.4% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 439
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.5% 91
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.8% 50
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.4% 174
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 22.9% 117
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.5% 34
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.9% 376
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 187
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.9% 134
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.9% 128
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.9% 75
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 5.5% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.6% 171
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.2% 137
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.9% 18
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 17.5% 237
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.0% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 4.2% 4
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.5% 225
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 14.3% 3
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.7% 420
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 27.9% 74
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 28.6% 4
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 54.8% 20
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 28.6% 2
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.2% 2
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 30.8% 12
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 19.2% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 40.7% 10