Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 24.5% 59
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
demso Đếm số OI Style 0.36 35.7% 163
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 22.3% 25
ilsmath2 Đếm số giai thừa 2! ICPC 0.50 26.4% 12
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 51.2% 159
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 23.4% 10
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 29.2% 31
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.3% 734
ktour Đi chơi OI Style 0.99 16.0% 12
ferries Đi phà OI Style 1.60 41.7% 3
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.7% 779
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 40.6% 45
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 52.2% 34
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.4% 8
toy Đồ chơi OI Style 1.51 33.3% 1
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 34.5% 37
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 33.3% 8
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 29.5% 145
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 29.2% 434
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 29.8% 66
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 38.5% 5
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 18.8% 3
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 100.0% 3
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 23.9% 391
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.4% 167
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 43.9% 217
damage Động đất OI Style 0.32 40.0% 104
c11post Đưa quà OI Style 1.57 22.8% 23
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 25.0% 3
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 1
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 31.7% 35
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 50.0% 14
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 23.2% 21
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 10.0% 2
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 27.1% 1259
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 61.3% 14