Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 39.8% 27
tbike Đạp xe OI Style 0.94 15.2% 15
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 25.0% 3
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 35.7% 4
vnempire Đế chế OI Style 0.29 39.0% 156
hspc14k Đếm ICPC 1.23 65.8% 35
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 36.2% 52
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.4% 259
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.2% 128
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 22.6% 55
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 43.0% 27
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 54.5% 119
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 17.9% 17
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 24.9% 48
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
demso Đếm số OI Style 0.36 35.9% 151
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 22.1% 21
ilsmath2 Đếm số giai thừa 2! ICPC 0.50 25.0% 10
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 51.3% 156
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 20.0% 8
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 26.3% 27
qbschool Đến trường ICPC 0.11 28.3% 668
ktour Đi chơi OI Style 0.99 16.0% 12
ferries Đi phà OI Style 1.60 41.7% 3
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.7% 747
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 41.1% 44
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 52.2% 34
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 3.9% 6
toy Đồ chơi OI Style 1.51 33.3% 1
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 41.0% 14
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 34.9% 34
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 33.3% 8
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 29.4% 132
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.8% 387
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 38.5% 5
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 14.3% 2
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 100.0% 2
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.1% 370
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.4% 163
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 43.0% 210
damage Động đất OI Style 0.32 38.2% 83
c11post Đưa quà OI Style 1.57 27.6% 19
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 25.0% 3