Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 23.1% 3
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 3
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.1% 6
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 100.0% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.0% 23
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 17.5% 2
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 4.3% 2
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.1% 171
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 65.5% 16
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.1% 3
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 20.6% 48
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 40.0% 2
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 38.5% 26
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 30.1% 65
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 25.0% 1
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 0.0% 0
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 75.0% 7
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 57.1% 2
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 3
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 50.0% 11
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 15.4% 10
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 35.8% 23
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 59.5% 19
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 34.3% 11