Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 30.4% 97
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 14.0% 40
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 22.0% 36
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.9% 34
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 40.0% 2
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - Nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 20.8% 40
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 27.1% 60
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 17.5% 83
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 14.5% 10
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 44.4% 48
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 10.9% 24
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 19.6% 55
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 15.6% 12
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 28.6% 6
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 6.8% 12
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 14.9% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 21.5% 88
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 22.9% 37
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 18.8% 12
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.7% 115
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.6% 67
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.2% 31
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 21.6% 87
vnuoi22_inversion VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Inversion VNUOI 0.50 31.4% 140
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
vnuoi22_page VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Page VNUOI 1.00 12.7% 32
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 17.8% 107
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
vnoicup23_r3_e Balls and Holes VNOI Cup 0.90 6.0% 26
vnoicup23_r2_a Boccher Hide-and-Seek VNOI Cup 0.20 48.8% 921
vnoicup22_r3_e Cấm Tám VNOI Cup 1.50 4.4% 5
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 11.1% 74
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup23_r3_g Coder me run VNOI Cup 1.30 11.6% 16
vnoicup23_r3_f Ctrl-F VNOI Cup 1.10 6.2% 22
vnoicup23_final_d darkkcyan and Contestant Positions Planning VNOI Cup 0.70 16.9% 36
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 18.8% 42
vnoicup22_r1_d Traveling VNOI Cup 1.00 15.7% 88
vnoicup23_final_f1 FireGhost and Perfect Slice 1 VNOI Cup 1.20 15.8% 5
vnoicup23_r3_d Fruit Harvest VNOI Cup 0.60 14.0% 147
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 11.8% 165
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
vnoicup23_r2_c Innovative Sorting VNOI Cup 0.40 19.3% 393
vnoicup23_r1_f Startup VNOI Cup 1.20 3.3% 13
vnoicup23_r2_d Magic Forest VNOI Cup 0.70 13.3% 145
vnoicup23_r1_e Terrorism VNOI Cup 0.80 6.8% 122
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 14.2% 159
vnoicup23_final_h Kuroni and the Sharing of the VNOI CUP Problem Setting Process VNOI Cup 1.80 8.5% 5