Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 33.2% 54
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 30.5% 55
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.8% 94
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 20.7% 240
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 39.2% 93
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 49.5% 202
crate Coder Rating ICPC 0.22 28.5% 254
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 37.2% 47
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.2% 207
cp Số chính phương ICPC 0.78 17.3% 36
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 32.6% 32
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.6% 761
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 53.4% 259
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 51.9% 8
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
copydna Copying DNA ICPC 1.70 28.6% 2
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 38.6% 24
cond Quan hệ ICPC 0.16 48.4% 185
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 83.3% 5
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 44.5% 194
company3 Công ty ICPC 0.63 38.3% 40
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 28.3% 248
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 53.8% 12
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 39.0% 643
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 12.1% 7
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 44.5% 327
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 19.2% 146
coinset Set of coin ICPC 1.36 42.9% 3
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 38.3% 320
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 31.4% 97
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 19.0% 6
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 70.1% 319
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 46.0% 66
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 54.5% 17
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 37.2% 51
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 47.6% 215
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 48.2% 61
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 44.7% 23
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 23.5% 8
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 22.7% 49
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 65.6% 176
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 39.2% 157
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 24.2% 46
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 29.8% 13
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 47.7% 62
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 17.5% 10
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 33.4% 97
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.8% 25