Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 43.2% 29
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.9% 161
cp Số chính phương ICPC 0.78 18.7% 24
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 33.6% 27
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.5% 501
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.9% 190
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 31.8% 5
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 43.2% 14
cond Quan hệ ICPC 0.16 50.3% 140
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 4
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 46.3% 124
company3 Công ty ICPC 0.63 38.6% 32
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.9% 174
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 73.3% 9
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 36.5% 310
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 13.3% 6
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 42.4% 208
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.5% 105
coinset Set of coin ICPC 1.36 33.3% 2
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.7% 230
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 31.9% 57
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 16.7% 4
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 69.6% 230
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 66.7% 35
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 51.6% 15
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 44.1% 25
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 46.9% 147
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 45.4% 39
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 45.6% 18
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 20.8% 5
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 29.0% 26
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 64.3% 141
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 39.5% 78
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 27.6% 35
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 22.5% 9
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 57.5% 42
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 14.3% 4
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 33.3% 55
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 25.3% 16
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 31.4% 11
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 88.9% 8
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 52.2% 96
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 43.8% 22
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 33.3% 15
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 41.2% 35
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 26.9% 18