Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
bedao_m21_d Bedao Mini Contest 21 - Qua đường Bedao Contest 0.25 12.6% 35
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 12.6% 38
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.6% 13
ioi22_day1_fish IOI 2022 - Day 1 - Task 1 - Catfish Farm International Olympiad in Informatics 1.40 12.6% 23
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 12.6% 32
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 12.5% 84
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 12.5% 54
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 12.5% 1
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 12.5% 4
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 12.5% 4
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 12.5% 3
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 12.5% 1
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 12.5% 2
fc015_paintab Free Contest 15 - PAINTAB Free Contest 0.50 12.5% 1
fc046_number Free Contest 46 - NUMBER Free Contest 1.50 12.5% 1
fc056_listgameex Free Contest 56 - LISTGAMEEX Free Contest 0.50 12.5% 1
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.66 12.5% 2
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 1.50 12.5% 1
icpc23_national_i ICPC 2023 vòng Quốc gia - I: Infinite Fraction Sequence ICPC 1.90 12.5% 16
th_thpt_21_a HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Covid-19 HSG Tỉnh/Thành phố 0.10 12.5% 127
hello23_c Bīngqílín Critic Bedao Contest 0.40 12.5% 48
fc090_coprime Free Contest 90 - COPRIME Free Contest 1.50 12.4% 15
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 12.4% 230
stravel Chuyến đi an toàn OI Style 1.27 12.4% 26
th_thpt_20_c HSG THPT Thanh Hóa 2020 - Xoá số HSG Tỉnh/Thành phố 0.20 12.4% 127
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 12.3% 15
tst18_b Đèn trang trí Team Selection Test 0.01 12.3% 8
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.3% 12
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.2% 63
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 12.2% 5
bedao_m21_e Bedao Mini Contest 21 - Hoán vị nghịch ngợm Bedao Contest 0.35 12.2% 60
digit K-DIGITS OI Style 0.61 12.2% 16
ejoi22_adjacent EJOI 2022 - Adjacent Pairs OI Style 1.00 12.1% 72
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
th_thpt_21_c HSG THPT Thanh Hóa 2021 - Mua Quà HSG Tỉnh/Thành phố 0.25 12.1% 58
bedao_m19_military Bedao Mini Contest 19 - MILITARY Bedao Contest 0.60 12.1% 65
bedao_m23_e Bedao Mini Contest 23 - KCOUNT Chưa phân loại 0.40 12.1% 60
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 12.1% 10
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 12.1% 42
voi23_adn VOI 23 Bài 1 - Chuỗi ADN HSG Quốc gia 0.50 12.1% 249
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 12.1% 24
fc079_palagain Free Contest 79 - PALAGAIN Free Contest 0.97 12.1% 27
bedao_r13_2048 Bedao Regular Contest 13 - 2048 Bedao Contest 0.50 12.1% 94
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 12.0% 9
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 12.0% 13
word01 Từ ICPC 1.29 12.0% 3
fc094_car Free Contest 94 - CAR Free Contest 0.50 12.0% 7
geo_d Phương trình đường phân giác Educational 0.25 12.0% 87
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 12.0% 23
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 11.9% 20