Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc086_abcd Free Contest 86 - ABCD Free Contest 0.80 3.0% 6
ioi21_dungeons IOI 2021 - Ngày 2 - Bài 2 - Dungeons Game International Olympiad in Informatics 1.00 2.5% 2
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.5% 2
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.5% 2
fc026_amazing Free Contest 26 - AMAZING Free Contest 0.50 2.5% 1
fct006_mwpath Free Contest Testing Round 6 - MWPATH Free Contest 0.50 2.5% 1
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.5% 7
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.4% 15
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 1.00 2.4% 3
bedao_m12_numgame Bedao Mini Contest 12 - NUMGAME Bedao Contest 0.60 2.0% 6
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.9% 3
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.9% 1
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.7% 14
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 1.4% 2
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 3
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 3
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.2% 1
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11game1 Trò chơi ngọt ngào ICPC 0.98 0.0% 0
c11pass Mật mã OI Style 0.86 0.0% 0
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 0.0% 0
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
digits88 DIGITS OI Style 0.84 0.0% 0
dp Deliver pizza ICPC 1.33 0.0% 0
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 0.0% 0
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 0.0% 0
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 0.0% 0
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 0.0% 0
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 0.0% 0
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 0.0% 0
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 0.0% 0
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 0.0% 0