Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 70.3% 59
fc077_weed Free Contest 77 - WEED Free Contest 0.80 70.2% 274
fc058_hash Free Contest 58 - HASH Free Contest 0.50 70.1% 37
fc137_rop Free Contest 137 - ROP Free Contest 0.70 70.1% 66
bedao_m05_dice Bedao Mini Contest 05 - DICE Bedao Contest 0.15 70.0% 135
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 70.0% 6
fc141_jump Free Contest 141 - JUMP Free Contest 0.70 69.8% 292
fc077_first Free Contest 77 - FIRST Free Contest 0.80 69.6% 14
fct010_evenpal Free Contest Testing Round 10 - EVENPAL Free Contest 0.80 69.5% 102
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 69.5% 296
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.4% 366
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 69.2% 8
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 69.2% 6
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 69.2% 16
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 69.2% 5
bedao_r07_number Bedao Regular Contest 07 - NUMBER Bedao Contest 0.10 69.2% 956
icpc21_regional_l Left Or Right ICPC 0.10 69.1% 282
search1 Other search problem OI Style 0.44 69.0% 19
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 69.0% 13
post A cộng B ICPC 0.01 68.8% 3554
fc112_warp Free Contest 112 - WARP Free Contest 0.50 68.8% 10
bedao_g04_regra Bedao Grand Contest 04 - REGRA Bedao Contest 0.90 68.8% 15
fc035_rational Free Contest 35 - RATIONAL Free Contest 0.97 68.6% 23
fc100_move Free Contest 100 - MOVE Free Contest 0.31 68.5% 116
fc021_scanner Free Contest 21 - SCANNER Free Contest 0.50 68.4% 13
icpc22_national_j ICPC 2022 vòng Quốc gia - J: Jungle Joint ICPC 0.20 68.4% 142
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 68.4% 249
atcoder_dp_t Atcoder Educational DP Contest T - Permutation Atcoder 0.50 68.3% 181
fc085_child Free Contest 85 - CHILD Free Contest 0.31 68.1% 30
fct014_ribgame Free Contest Testing Round 14 - RIBGAME Free Contest 0.70 68.1% 59
backtrack_k Educational Backtracking: Đổi dấu Educational 0.01 68.1% 46
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.9% 6
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 67.9% 14
fc119_fmultiples Free Contest 119 - FMULTIPLES Free Contest 0.50 67.3% 30
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 67.3% 152
fct003_fish Free Contest Testing Round 3 - FISH Free Contest 1.33 67.2% 40
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 67.1% 430
mmaxper Rectangles Perimeter ICPC 0.13 67.0% 179
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 66.7% 4
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 66.7% 19
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 66.7% 2
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 2
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 66.7% 268
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
fc001_knight Free Contest 1 - KNIGHT Free Contest 0.50 66.7% 7
fc030_stair Free Contest 30 - STAIR Free Contest 0.50 66.7% 2
fc048_gravels Free Contest 48 - GRAVELS Free Contest 1.28 66.7% 6
fc060_kenre Free Contest 60 - KENRE Free Contest 0.80 66.7% 2
fc062_delbox Free Contest 62 - DELBOX Free Contest 0.57 66.7% 6