Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fcb019_square Beginner Free Contest 19 - SQUARE Free Contest 0.10 53.0% 150
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 52.9% 68
dhlock Khóa số OI Style 0.62 52.9% 45
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 52.8% 166
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 52.8% 288
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.8% 637
fcb033_reflect Beginner Free Contest 33 - REFLECT Free Contest 0.10 52.8% 65
fc104_diffsub Free Contest 104 - DIFFSUB Free Contest 0.80 52.8% 15
firs Hàng cây OI Style 0.13 52.7% 290
fct043_games Free Contest Testing Round 43 - GAMES Free Contest 0.70 52.7% 24
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 52.7% 471
wcalc Tính sai OI Style 0.21 52.7% 89
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 483
fc052_dicegame Free Contest 52 - DICEGAME Free Contest 0.31 52.6% 18
lem3 TRIP OI Style 0.12 52.6% 808
icpc21_mt_f ICPC 2021 miền Trung - Bài F: Number of Unique Characters ICPC 0.20 52.5% 129
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 52.5% 37
fc013_sum2d Free Contest 13 - SUM2D Free Contest 0.50 52.5% 86
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 52.5% 1050
fc009_palinez Free Contest 9 - PALINEZ Free Contest 0.50 52.4% 139
fct017_grcolor Free Contest Testing Round 17 - GRCOLOR Free Contest 1.04 52.4% 125
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.4% 1409
fcb015_tabwalk Beginner Free Contest 15 - TABWALK Free Contest 0.12 52.4% 150
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 52.3% 73
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 52.3% 330
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.3% 1359
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 52.3% 17
fcb025_spot Beginner Free Contest 25 - SPOT Free Contest 0.10 52.3% 21
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 52.3% 40
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 52.2% 22
fc098_pizza Free Contest 98 - PIZZA Free Contest 0.50 52.2% 30
fcb029_dmath Beginner Free Contest 29 - DMATH Free Contest 0.67 52.2% 20
fc134_maxmod Free Contest 134 - MAXMOD Free Contest 0.70 52.2% 673
fc085_qsum Free Contest 85 - QSUM Free Contest 0.04 52.2% 164
fct027_5_name Free Contest Testing Round 27.5 - NAME Free Contest 0.70 52.1% 309
icpc21_regional_f Final Ranking ICPC 0.40 52.0% 119
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 52.0% 9
fc075_string Free Contest 75 - STRING Free Contest 1.13 52.0% 11
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 52.0% 11
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0.20 51.9% 94
fct031_posiprod Free Contest Testing Round 31 - POSIPROD Free Contest 0.70 51.9% 459
fc094_actor Free Contest 94 - ACTOR Free Contest 0.50 51.9% 57
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 51.9% 8
fcb050_impossibor Beginner Free Contest 50 - IMPOSSIBOR Free Contest 0.20 51.9% 36
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 51.8% 433
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 51.8% 226
fc004_gather Free Contest 4 - GATHER Free Contest 0.42 51.7% 14
fc074_lixi Free Contest 74 - LIXI Free Contest 1.32 51.7% 11
bedao_r06_icd Bedao Regular Contest 06 - ICD Bedao Contest 0.15 51.7% 373
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.7% 1280